Grundejerens ansvar

Vi har her samlet lidt information om grundejerens ansvar i relation til private fællesveje, hækklipning og snerydning.

Hækklipning

Københavns Kommune har udgivet denne folder vedrørende hække og træer:

Hække og træer skal klippes.pdf 

 

Du finder også oplysning om emnet op kommunens hjemmeside.

Snerydning

Når sneen falder, er det vigtigt, at den fjernes så hurtigt som muligt fra fortove og veje.

Ligger din grund ud til en privat fællesvej, som de fleste i vores forening, skal du sørge for, at kørebanen bliver ryddet ud til midten af vejen. Har du ikke en genbo, har du pligt til at rydde i hele vejens bredde, samt et evt. fortov på den modsatte side. Dette gør sig fx gældende omkring Bytinget.

Du skal rydde sne og salte eller gruse på gangarealerne, altså fortove, stier og trapper ud for din grund. Fortovet skal ryddes i hele sin bredde - eller i mindst to meters bredde – og er der isglat på fortovet, skal du hurtigst muligt strø salt eller sprede grus.

Hvis der er plads, skal sneen samles i en vold på fortovet langs rendestenen. Er fortovet for smalt, skal du samle sneen langs rendestenen på kørebanen. Undgå at placere sneen på steder, som gør det besværligt for andre. Fx ud for busstoppesteder, fodgængerovergange eller på gadehjørner, hvor det er naturligt at krydse gaden. Sneen må heller ikke samles op ad træer, brandhaner, dæksler til forsynings- og afløbsledninger, elfordelerskabe eller installationer til trafikregulering.

Det er vigtigt, at du sørger for at rydde et hul i snevolden, så skraldemanden kan komme igennem med affaldsbeholderne. Dette gælder også ved snevolde, der er opstået, når kommunen rydder kørebanen og cykelstien for sne.

Du kan påføres erstatningsansvar ved uheld, hvis ikke du har sørget for, at der er ryddet sne og saltet eller gruset ud for din grund.

Du finder yderligere information om emnet på kommunens hjemmeside.Du henvises helt generelt til kommunens hjemmeside vedrørende løbende opdateringer i relation til ansvaret for vejvedligehold for private fællesveje, herunder snerydning.

 

Loven om private fællesveje kan du i sin helhed læse her:

lov om private fællesveje.pdf