Godt naboskab

Værdigrundlag for Havebyen Præstevangen
Vi bor i et villakvarter med små parceller, så vi har i Havebyen Præstevangen mange naboer og genboer at leve sammen med.

Almindelig sund fornuft og god gammeldags venlighed er nogle af kodeordene, når man skal sikre sig et godt naboskab.

Man kommer langt med respekt, omtanke, hensyn og humor. Godt naboskab er en livskvalitet.

 

Kommunikation
Det er nemmest at have et godt naboskab, hvis man er i dialog med hinanden. I Havebyen Præstevangen ønsker vi at leve i fred med vore naboer og ikke være til gene for andre.

 

Støjende værktøj/maskiner
De fleste naboer har til tider behov for at arbejde med støjende værktøj. Vis hensyn ved at: 

  • Respektere spisetiderne
  • Vælge de tidspunkter, hvor færrest muligt bliver generet
  • Informere naboer ved større renoveringsprojekter, grenkværning eller lignende
  • Købe støjsvagt værktøj (lavt dB) og bruge det med omtanke
  • Jævnlig vedligeholdelse af værktøj minimerer støjbelastningen
  • Støjende aktiviteter, der kan henlægges til værksteder, bør ikke finde sted i Havebyen Præstevangen

 

Musik eller anden elektronisk støj
Til dagligt høre musik til inden døre. Begræns musik og anden støjende adfærd for åbne vinduer og i haven til festlige stunder. Informer naboer forud for større fester. 

 

Flerfamiliehuse og dobbelthuse
Kræver særlige hensyn for ikke at genere den nabo, man deler væg, loft eller gulv med. Det betyder, at man i særlig grad bør forsøge at begrænse omfanget af støj. Snak med dem, du bor i hus med - så I sammen finder praktiske løsninger på at minimere støjen.

 

Uoverensstemmelser
Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem naboer skal de løses, så man kan leve videre som naboer i fred og fordragelighed. Prøv at tale sammen om løsningsmulighederne. Hvis man ikke kan finde en mindelig løsning i fællesskab, kan man henvende sig til Haveforeningens bestyrelse. Bestyrelsen vil kunne henvise til, hvor man kan søge hjælp.

 

Afsluttende opfordring
Lad vore små haver i Havebyen Præstevangen være oaser, hvor man kan have en stille stund, tage sig en ”morfar”, nyde sine måltider og samtale uden støj. Om aftenen nogle gange ”høre græsset gro”, andre gange måske høre stille snak og musik fra naboen. 

 

godtnaboskab_folder3.pdf